ετερούσιος

-ο και ετεροούσιος, -ο (ΑΜ ἑτερούσιος, -ον και ἑτεροούσιος, -ον)
αυτός που είναι διαφορετικός κατά την ουσία ἡ τη φύση, αυτός που δεν είναι ομοούσιος («ετερούσιον δόγμα» — το δόγμα τών Αρειανών, οι οποίοι αρνούνταν το ομοούσιο τού Πατρός και τού Υιού).
επίρρ...
ἑτερουσίως και ἑτεροουσίως (ΑΜ)
με διαφορετική ουσία, αντίθ. τού ὁμοουσίως.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ετερο-* + -ουσιος (< ουσία), πρβλ. αν-ούσιος, περι-ούσιος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ετεροούσιος — και ετερούσιος, ο (ΑΜ ἑτερούσιος, ον) 1. αυτός που διαφέρει ως προς την ουσία ή τη φύση, ο μη ομοούσιος 2. φρ. «ετερούσιον δόγμα» το δόγμα τῶν Αρειανιστών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι στην Αγία Τριάδα ο Υιός είναι διαφορετικός από τον Πατέρα ως… …   Dictionary of Greek

  • ετερουσιότης — ἑτερουσιότης, ἡ (Α) [ετερούσιος] η ιδιότητα τού ετερούσιου, η διαφορετική ουσία …   Dictionary of Greek

  • ԱՅԼԱԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ἐτερούσιος alienae essentiae, diversae substantiae Հակառակն ձայնիս համագոյ՝ որպէս օտարագոյ, հնարեալ յարիանոսաց. այս ինքն որոյ գոյացութիւնն կամ էութիւնն եւ գոյութիւնն իցէ ա՛յլ. ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱԳՈՅ — ( ) NBH 2 1028 Chronological Sequence: Unknown date ա. ἐτερούσιος alienae substantiae. որոյ օտար է գոյութիւն եւ գոյացութիւն. այլագոյ, ո՛չ համագոյ. *Ոչ ուրեմն է ըստ ձեզ օտարագոյ. այլ՝ համագոյ. Կիւրղ. գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.